Ymif Engineering ontwikkelt elektronica voor ’’Slim laden in de praktijk’

Belfeld HUB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In februari 2023 is een laadplein voor elektrische fietsen en auto’s in gebruik genomen in Belfeld. Bij het laadplein is plaats voor 12 e-bikes en 2 auto’s, die direct met zonne-energie opgeladen kunnen worden. Op het dak zijn 24 zonnepanelen geplaatst. De bestemming van de opgewekte energie wordt door een intelligente besturing vastgesteld. Hierbij wordt op een dynamische wijze ingespeeld op de vraag vanuit aangesloten energieverbruikers.

Energieverbruik en Energie opslag

Wanneer er geen e-bikes of elektrische auto’s zijn aangesloten wordt de opgewekte energie gebruikt door elektrotechnische verbruikers in de hub zoals verlichting, besturing, camera e.d. De overgebleven energie wordt in accu’s opgeslagen. Indien de accu’s vol zijn wordt de overtollige energie opgeslagen in een virtuele hub via een back-up verbinding.

Wanneer er wel e-bikes of elektrische auto’s aangesloten zijn worden deze direct opgeladen met de opgewekte energie. Indien de accu’s uit de installatie uitgeput raken omdat de energie gebruikers meer energie nodig hebben dan de 24 accu’s kunnen leveren, worden de accu’s beschermd door het intelligente besturingssysteem. Energie om de gebruikers op te laden komt dan uit de virtuele hub.

Virtuele hub en back-up systeem

De installatie is aangesloten op een virtuele hub. Er kan zowel energie geleverd worden vanuit de installatie aan de virtuele hub, als ook energie genomen worden. Op deze virtuele hub zijn meerdere duurzame bronnen zoals windenergie aangesloten waardoor ook in de wintermaanden met minder zon, toch energie geleverd kan worden aan de gebruikers. Ook heeft de installatie een back-up verbinding met het elektriciteitsnetwerk.

Pilot “Slim laden in de praktijk”

Het laadplein is onderdeel van het pilot project ‘Slim laden in de praktijk’. De belangrijkste redenen voor dit project zijn de groei van het elektrische rijden en het ontwikkelen van kennis van slim laden concepten om overbelasting op het elektriciteitsnet te voorkomen. Om vraag en aanbod van energie goed op elkaar af te stemmen is monitoring, aansturing en rapportage zeer belangrijk.

Ontwikkeling communicatie- en besturingssysteem

Ymif Engineering heeft, met jarenlange ervaring op het gebied van Energie Opslag Systemen, het communicatie- en besturingssysteem voor het elektrische laadplein ontwikkeld. Door de elektronica is het mogelijk om het systeem op afstand te monitoren, programmeren en te besturen. Het monitoringsysteem met online dashboard is erg belangrijk om de verzamelde data te analyseren en de onderzoeksvragen van de pilot te beantwoorden.

Belfeld HUB 3          Belfeld HUB 4

Wilt u meer informatie of heeft u ook een uitdaging op het gebied van een Energie Opslag Systeem? Bel of mail naar Ymif Engineering