Ymif Engineering ontwikkelt elektronica voor Fotovoltaïsche (PV) Installatie

Ymif Engineering ontwikkelt elektronica voor Fotovoltaïsche (PV) Installatie

Energie winning uit PV panelen, is de afgelopen 10 jaar geëxplodeerd. Dit geldt zowel voor particuliere gebruikers met een eigen woning, als ook voor bedrijven met grote panden zoals fabrieken, opslaggebouwen of agrarische bedrijven met grote oppervlaktes. Een PV installatie is een systeem dat zonne-energie omzet in elektrische energie door middel van zonnepanelen en biedt voordelen op het gebied van duurzaamheid, energie onafhankelijkheid en kostenbesparing.

Elektronica bij PV installaties

De opgewekte energie uit de PV installaties kan voor direct eigen gebruik dienen, maar kan ook opgeslagen worden in een batterij opslag systemen of terug geleverd worden aan het energienet. Met de huidige energieprijzen is het zeer aantrekkelijk om op de juiste momenten de opgewekte energie te gebruiken, op te slaan of terug te leveren. Daarnaast wil je monitoren hoe de installatie presteert en wat het voordeel is geweest. De Hardware en Software ontwikkeld door Ymif, werken 24/7 volkomen autonoom en maken dit mogelijk en inzichtelijk via een dashboard. De systemen zijn schaalbaal van 5kWh-30kWh (voor huishoudelijk gebruik) tot 2MWh voor de industrie en agrarische bedrijven.

Geen uitdaging te groot

Zonnepanelen zijn een veel gebruikte bron om bedrijven van energie te voorzien. Dit zal de komende jaren nog meer toenemen. Ymif Engineering ontwikkeld en produceert de Hardware en Software om de PV installaties te besturen. Daarnaast zal het gebruik en de opslag van energie ook toenemen. Ymif Engineering is sinds 2015 gespecialiseerd in Energy Storage Systemen en daaruit voortkomend de Home Energie Management Systems (HEMS), waarmee de opgewekte energie opgeslagen kan worden. Met onze kennis en ervaring zorgen wij voor een optimale samenwerking tussen de PV installatie en het energie opslag systeem.

Wilt u meer informatie of heeft u een uitdaging op het gebied van elektronica voor PV Installaties? Bel of mail naar Ymif Engineering