Onderzoek & Ontwikkeling: Pulsvisserij zonder kabel (PZK)

Mei 2016 – In de huidige Pulsvis-systemen, zowel voor Garnalen als voor Tong/ Schol, zijn een aantal zaken nadelig te noemen:

 • Complexiteit en grootte van de installatie
 • Kwetsbaarheid van de E-kabel en aansluiting op boomkor
 • Potentiële (over-)gevoeligheid van onbedoelde soorten voor de elektrische pulsen  

Project PZK systeem
Het hier te ontwikkelen PZK systeem tracht op alle 3 de punten structurele verbetering aan te brengen. Dit wordt bereikt door de totale pulsvis installatie te integreren in de boomkor of vleugel.
Primair groot voordeel is dat de E-kabel (en bijbehorende lierinstallatie) niet meer hoeft, waardoor een belangrijke stap wordt gezet voor de eerste 2 bovenstaande punten. Dit vergt uiteraard een stringente besparing op de hoeveelheid pulsenergie welke nu wordt gebruikt.
Deze energie, welke voor Pulsvissen op tong en schol momenteel ca. 500 Wt/meter boomkor is en voor garnaal ca. 100 Wt/meter boomkor, dient (in beide gevallen) met een factor 10 – 20 naar beneden te worden gebracht om PZK mogelijk te maken. Voordeel is dat het derde nadelige punt hiermee tegelijkertijd zeer sterk wordt gereduceerd.

Om een dergelijke besparing op Energie te realiseren zijn een aantal stappen noodzakelijk:

 • Andere Pulsstrategie invoeren met ‘nieuwe pulsvormen’
 • De efficiency van het Pulsveld optimaliseren middels het vernieuwen van het elektrode-ontwerp


Binnen deze fase van het PZK-project hebben we allereerst het garnalen systeem onder de loep genomen vanwege de ‘al’ structureel lagere energie niveaus.


Uitwerking

 • Verkorting van de elektrode lengte
  Bij de bestaande garnalen puls-systemen is de elektrode ca. 1,5 m. Door deze elektrode in ons ontwerp in te korten tot ca. 40- 50 cm realiseren we gelijk een energie reductie met een factor 3.
  Tegelijkertijd zijn we overgestapt van een ronde elektrode naar een vlakke plaat (schaatsvorm) met een factor 1,5 aan winst. Hierdoor realiseren we met de vernieuwde elektrodes een totale energie reductie van 4,5.
 • Aanpassing pulsvorm
  Met de bedachte (nieuwe) pulsvorm besparen we een factor van ca. 2-4 (e.e.a. afhankelijk van de pulsinstellingen) waardoor de totale energie reductiefactor uitkomt op 9 – 18. Dit betekent concreet dat het vermogen per meter boomkor voor de garnalen pulsvisserij reduceert van 100 Wt/meter boomkor naar ca. 10 Wt/meter boomkor.

Deze nieuwe elektrode configuratie en pulsstrategie zijn in combinatie getest bij het ILVO (Ooostende, België) met positieve resultaten. Dit onder toezicht van ter plaatse deskundig personeel, welke ook betrokken zijn geweest bij de originele pulsvis systemen.

Aangezien zowel de spanning op de elektrodes als de stroom in het wekveld zijn gereduceerd en (tevens) de lengte van het pulsveld is terug gebracht worden ‘niet-bedoelde soorten’ sterk minder beïnvloed door dit nieuwe wekveld en zal de kans op (over-)gevoeligheid eveneens sterk worden teruggebracht.

ILVO