Wat houdt ons bezig?
Nieuwsberichten & Projecten 

Nieuws

Innovatieve thuisbatterij van Ymif Engineering: slimme duurzame energieopslag voor de toekomst

Ymif Engineering B.V. heeft haar portfolio van veilige en succesvolle industriële batterijsystemen uitgebreid met een innovatieve thuisbatterij met een capaciteit van 9,5 kW/h. Deze ontwikkeling volgt op eerdere prestaties waarbij batterijsystemen tot 1 MW/h werden gerealiseerd, en markeert een belangrijke stap in de transitie naar duurzame energieopslag op huishoudelijk niveau.Lees hier meer.

Ymif Engineering ontwikkelt elektronica voor Fotovoltaïsche (PV) Installatie

Energie winning uit PV panelen, is de afgelopen 10 jaar geëxplodeerd. Dit geldt zowel voor particuliere gebruikers met een eigen woning, als ook voor bedrijven met grote panden zoals fabrieken, opslaggebouwen of agrarische bedrijven met grote oppervlaktes. Een PV installatie is een systeem dat zonne-energie omzet in elektrische energie door middel van zonnepanelen en biedt voordelen op het gebied van duurzaamheid, energie onafhankelijkheid en kostenbesparing. Lees hier meer.

Protocol conversie en monitoring van batterij energie opslag systeem door Ymif Engineering

Een aantal weken geleden vond de opening plaats van de eerste Huawei FusionSolar Utiliteitschaal Batterij project in de Benelux, bij ht bedrijf Land van Fluwel. Een project waarbij een Battery Energy Storage System (BESS) met een capaciteit van 2MWh is geïnstalleerd in een situatie met zonne- en windenergie. Ymif Engineering is nauw betrokken geweest bij dit project als specialist op het gebied van protocol conversie en monitoring.  Lees hier meer.

Ymif Engineering ontwikkelt elektronica voor ’’Slim laden in de praktijk’

In februari 2023 is een laadplein voor elektrische fietsen en auto’s in gebruik genomen in Belfeld. Bij het laadplein is plaats voor 12 e-bikes en 2 auto’s, die direct met zonne-energie opgeladen kunnen worden. Op het dak zijn 24 zonnepanelen geplaatst. De bestemming van de opgewekte energie wordt door een intelligente besturing vastgesteld. Hierbij wordt op een dynamische wijze ingespeeld op de vraag vanuit aangesloten energieverbruikers.  Lees hier meer.

Ymif Engineering ontwikkelt Lithium Ion Battery Pack voor radarsysteem Squire

Technologiebedrijf Thales heeft een radar ontwikkeld die kleinere drones herkent tussen rondvliegende vogels. Het radarsysteem, genaamd Squire, is onder meer bedoeld om vliegvelden en kritische gebouwen te beschermen tegen kwaadwillende drones. Ymif Engineering heeft voor het radarsysteem een Lithium Ion Battery pack ontwikkeld. Lees hier meer.

Ymif Engineering ontwikkeld slimme energie opslagcontainer (Lithium Ion)

Door de toename van lokale opwekking stijgt ook de vraag naar slimme opslagsystemen.
Ymif Engineering heeft ingespeeld op deze vraag en de elektronica van een slimme Lithium Ion batterijcontainer ontwikkeld.  Via een app krijgt de gebruiker direct inzicht in de status van de batterijcontainer en door de internetkoppeling met de actuele energieprijzen wordt er op de juiste momenten in de energie gehandeld (zowel inkoop als verkoop). Deze container wordt interessant bij lokale opwekking boven 100 kWh.
Lees hier meer.

Onderzoek & ontwikkeling: Pulsvisserij zonder kabel (PZK)

In de huidige Pulsvis-systemen, zowel voor Garnalen als voor Tong/ Schol, zijn een aantal zaken nadelig te noemen zoals de complexiteit en grootte van de installatie, de kwetsbaarheid van de E-kabel en aansluiting op boomkor en de potentiële (over-)gevoeligheid van onbedoelde soorten voor de elektrische pulsen. Het hier te ontwikkelen PZK systeem tracht op alle 3 de punten structurele verbetering aan te brengen. Dit wordt bereikt door de totale pulsvis installatie te integreren in de boomkor of vleugel.  Lees hier meer.

Ymif Engineering installeerd Off-grid Home / Solar Units in Kenia

Op 09 februari jl. reisde Ymif Engineering af naar Nairobi, Kenia om een begin te maken aan de installatie van de Off-grid Home / Solar Units. Deze Off-grid Home / Solar Units worden geïnstalleerd in woningen van de lokale bevolking in Kenia. Op het dak van de woning wordt een zonnepaneel geplaatst die in verbinding staat met de in de woning geplaatste unit. Lees hier meer…

Ymif Engineering BV
Goudlaan 61, 2544 EG
Den Haag, Nederland

KvK: Den Haag 272 54 917

+31 (0) 70 329 25 67

Webdesign by Ymif Engineering