Innovatieve thuisbatterij van Ymif Engineering: slimme duurzame energieopslag voor de toekomst

Innovatieve thuisbatterij van Ymif Engineering: slimme duurzame energieopslag voor de toekomst

Ymif Engineering B.V. heeft haar portfolio van veilige en succesvolle industriële batterijsystemen uitgebreid met een innovatieve thuisbatterij met een capaciteit van 9,5 kW/h. Deze ontwikkeling volgt op eerdere prestaties waarbij batterijsystemen tot 1 MW/h werden gerealiseerd, en markeert een belangrijke stap in de transitie naar duurzame energieopslag op huishoudelijk niveau.

Energieopslag in anticipatie op salderingsregeling

De introductie van deze thuisbatterij komt op een belangrijk moment, vooruitlopend op de afbouw van de salderingsregeling. Om huishoudens de mogelijkheid te bieden optimaal gebruik te maken van zelfopgewekte energie, heeft Ymif Engineering B.V. het nieuwe systeem ontwikkeld en met succes in productie genomen.

Ymif kiest voor Lithium ijzerfosfaat batterijen

Een belangrijk kenmerk van deze thuisbatterij is de keuze voor Lithium ijzerfosfaat batterijen, die door Ymif Engineering voor deze toepassing is gekozen, vanwege hun intrinsieke veiligheid. Wat dit systeem uniek maakt, is de implementatie van een drie-fase aansluiting, waardoor het in staat is om zelfstandig de belasting per fase te variëren. Dit gebeurt onafhankelijk van de netverdeling in de woning en de wijk. Hierdoor kan het systeem met behulp van een slim algoritme optimaal gebruik maken van dynamische uurtarieven die door verschillende netbeheerders worden aangeboden.

Zelflerende software voor dagelijks energiebeheer

De intelligentie van het systeem wordt nog verder versterkt door geavanceerde zelflerende software. Deze slimme software stelt het systeem in staat om dagelijkse patronen te analyseren en te begrijpen, waardoor het energieverbruik op een optimale manier kan worden benut. Dit betekent dat het systeem niet alleen in staat is om in te spelen op dynamische tarieven, maar ook om efficiënt gebruik te maken van de beschikbare energiebronnen op basis van individuele gebruikerspatronen.

Ymif’s thuisbatterij als pionier in energieopslag

Met deze geavanceerde technologische ontwikkelingen zet Ymif Engineering B.V. een belangrijke stap in de richting van duurzame, zelfvoorzienende energieopslag voor huishoudens. De combinatie van veilige lithium ijzerfosfaat batterijen, een drie-fase aansluiting en intelligente zelflerende software maakt dit systeem een voorloper in de evolutie van thuisbatterijen. Het belooft niet alleen een verbeterde energie-efficiëntie, maar ook een naadloze integratie in de steeds veranderende energielandschappen van woningen en wijken.

Interesse of meer weten? Neem contact op met Ymif Engineering b.v.