Compliance Testing

Het is belangrijk dat het product veilig is en niet voor storingen zorgt. Voordat een product in productie kan gaan zal het gecertificeerd moeten worden. Met andere woorden, er moet aangetoond en bewezen worden dat het product goed en veilig werkt. Welke certificering nodig is wordt bepaald door het land waar u het product wilt verkopen of gebruiken en wat voor toepassing het product heeft. Bekende certificeringen zijn CE en UL certificering.

Certificering door geaccrediteerde instellingen

Certificatie van het product wordt gedaan door geaccrediteerde testinstellingen. Certificatie kan een lang en duur proces zijn. Het is daarom belangrijk vooraf goed te weten welke certificering nodig is. We bespreken vooraf duidelijk aan welke certificering het product moet voldoen zodat we hier in de ontwikkelingsfase al rekening mee kunnen houden en dit gedurende het ontwikkelproces constant monitoren.

Ymif neemt het hele proces uithanden

Wat voor product u wilt en waar u het wilt verkopen, maakt niet uit. Wij nemen het hele certificeringsproces uit handen. Ymif Engineering heeft ervaring met veel certificeringen, o.a. in de rail industrie en voor militaire producten. Wij kennen de geaccrediteerde testinstellingen en weten goed aan welke voorwaarden de producten moeten voldoen per certificering. Voordat het product door officiële instanties getest worden, voeren wij inhouse de nodige testen uit waardoor certificering zo snel mogelijk verloopt en het product snel op de markt gebracht kan worden.