Onderzoek & Ontwikkeling: Pulsvisserij zonder kabel (PZK)

Mei 2016 – In de huidige Pulsvis-systemen, zowel voor Garnalen als voor Tong/ Schol, zijn een aantal zaken nadelig te noemen: Complexiteit en grootte van de installatie Kwetsbaarheid van de E-kabel en aansluiting op boomkor Potentiële (over-)gevoeligheid van onbedoelde soorten voor de elektrische pulsen   Project PZK systeemHet hier te ontwikkelen PZK systeem tracht op alle 3 de punten structurele verbetering aan te brengen. Dit wordt bereikt door de totale pulsvis installatie te integreren in de boomkor of vleugel.Primair groot voordeel is dat de E-kabel (en bijbehorende lierinstallatie) niet meer hoeft, waardoor een belangrijke stap wordt gezet voor de eerste 2 bovenstaande punten. Dit vergt uiteraard een stringente besparing op de hoeveelheid pulsenergie welke nu wordt gebruikt.Deze energie, welke voor Pulsvissen op tong en schol momenteel ca. 500 Wt/meter boomkor is en voor garnaal ca. 100 Wt/meter boomkor, dient (in beide gevallen) met een factor 10 – 20 naar beneden te worden gebracht om PZK mogelijk te maken. Voordeel is dat het derde nadelige punt hiermee tegelijkertijd zeer sterk wordt gereduceerd. Om een dergelijke besparing op Energie te realiseren zijn een aantal stappen noodzakelijk: Andere Pulsstrategie invoeren met ‘nieuwe pulsvormen’ De efficiency van het Pulsveld optimaliseren middels het vernieuwen van het elektrode-ontwerp Binnen deze fase van het PZK-project hebben we allereerst het garnalen systeem onder de loep genomen vanwege de ‘al’ structureel lagere energie niveaus. Uitwerking Verkorting van de elektrode lengteBij de bestaande garnalen puls-systemen is de elektrode ca. 1,5 m. Door deze elektrode in ons ontwerp in te korten tot ca. 40- 50 cm realiseren we gelijk een energie reductie met een factor 3.Tegelijkertijd zijn we overgestapt van...
Ymif Engineering ontwikkelt Lithium Ion Battery Pack voor radarsysteem Squire

Ymif Engineering ontwikkelt Lithium Ion Battery Pack voor radarsysteem Squire

Technologiebedrijf Thales heeft een radar ontwikkeld die kleinere drones herkent tussen rondvliegende vogels. Het radarsysteem, genaamd Squire, is onder meer bedoeld om vliegvelden en kritische gebouwen te beschermen tegen kwaadwillende drones. Ymif Engineering heeft voor het radarsysteem een Lithium Ion Battery pack ontwikkeld. Nauwkeurige waarneming met laag vermogen De Squire is een grondradar met een extreem laag vermogen die bewegende vrachtwagens tot een afstand van 48 km kan waarnemen. Thales ziet in deze nieuwe functionaliteit van de Squire een interessant toepassingsgebied. Drones worden al gesignaleerd bij locaties die goed beschermd moeten worden zoals vliegvelden, kerncentrales en zelfs het Witte Huis. Op dat soort locaties wil je tijdig zo’n drone waarnemen en eventuele tegenmaatregelen treffen. De radar zorgt voor die waarneming en kan ook live de coördinaten van de drone doorgeven aan een eventuele droneverdelger. De Squire kan kleinere drones tot op zo’n 4 km afstand herkennen. Voor het beveiligen van Schiphol zouden er bij de in gebruik zijnde startbaan twee installaties nodig zijn: één voor het luchtruim van de landende toestellen en één voor de opstijgende. Neemt de luchthaven een andere startbaan in gebruik dan volstaat het verplaatsen van de beide Squire radars, zo gemakkelijk is het. Flexibele en betrouwbare energievoorziening Het radarsysteem moet op verschillende plekken inzetbaar zijn en gemakkelijk verplaatst kunnen worden. Het moet daarom compact en licht zijn. Daarnaast moet de energievoorziening zeer betrouwbaar zijn. Dit betekent dat er rekening gehouden wordt met verschillende weersomstandigheden zoals extreme temperaturen in een woestijn of poolgebied. Op basis van deze eisen en kenmerken heeft Ymif Engineering een Lithium Ion Battery pack ontwikkeld voor de Squire. NFC technologie voor het...