Innovatieve thuisbatterij van Ymif Engineering: slimme duurzame energieopslag voor de toekomst

Innovatieve thuisbatterij van Ymif Engineering: slimme duurzame energieopslag voor de toekomst

Ymif Engineering B.V. heeft haar portfolio van veilige en succesvolle industriële batterijsystemen uitgebreid met een innovatieve thuisbatterij met een capaciteit van 9,5 kW/h. Deze ontwikkeling volgt op eerdere prestaties waarbij batterijsystemen tot 1 MW/h werden gerealiseerd, en markeert een belangrijke stap in de transitie naar duurzame energieopslag op huishoudelijk niveau. Energieopslag in anticipatie op salderingsregeling De introductie van deze thuisbatterij komt op een belangrijk moment, vooruitlopend op de afbouw van de salderingsregeling. Om huishoudens de mogelijkheid te bieden optimaal gebruik te maken van zelfopgewekte energie, heeft Ymif Engineering B.V. het nieuwe systeem ontwikkeld en met succes in productie genomen. Ymif kiest voor Lithium ijzerfosfaat batterijen Een belangrijk kenmerk van deze thuisbatterij is de keuze voor Lithium ijzerfosfaat batterijen, die door Ymif Engineering voor deze toepassing is gekozen, vanwege hun intrinsieke veiligheid. Wat dit systeem uniek maakt, is de implementatie van een drie-fase aansluiting, waardoor het in staat is om zelfstandig de belasting per fase te variëren. Dit gebeurt onafhankelijk van de netverdeling in de woning en de wijk. Hierdoor kan het systeem met behulp van een slim algoritme optimaal gebruik maken van dynamische uurtarieven die door verschillende netbeheerders worden aangeboden. Zelflerende software voor dagelijks energiebeheer De intelligentie van het systeem wordt nog verder versterkt door geavanceerde zelflerende software. Deze slimme software stelt het systeem in staat om dagelijkse patronen te analyseren en te begrijpen, waardoor het energieverbruik op een optimale manier kan worden benut. Dit betekent dat het systeem niet alleen in staat is om in te spelen op dynamische tarieven, maar ook om efficiënt gebruik te maken van de beschikbare energiebronnen op basis van individuele gebruikerspatronen. Ymif’s thuisbatterij...
Ymif Engineering ontwikkelt elektronica voor Fotovoltaïsche (PV) Installatie

Ymif Engineering ontwikkelt elektronica voor Fotovoltaïsche (PV) Installatie

Energie winning uit PV panelen, is de afgelopen 10 jaar geëxplodeerd. Dit geldt zowel voor particuliere gebruikers met een eigen woning, als ook voor bedrijven met grote panden zoals fabrieken, opslaggebouwen of agrarische bedrijven met grote oppervlaktes. Een PV installatie is een systeem dat zonne-energie omzet in elektrische energie door middel van zonnepanelen en biedt voordelen op het gebied van duurzaamheid, energie onafhankelijkheid en kostenbesparing. Elektronica bij PV installaties De opgewekte energie uit de PV installaties kan voor direct eigen gebruik dienen, maar kan ook opgeslagen worden in een batterij opslag systemen of terug geleverd worden aan het energienet. Met de huidige energieprijzen is het zeer aantrekkelijk om op de juiste momenten de opgewekte energie te gebruiken, op te slaan of terug te leveren. Daarnaast wil je monitoren hoe de installatie presteert en wat het voordeel is geweest. De Hardware en Software ontwikkeld door Ymif, werken 24/7 volkomen autonoom en maken dit mogelijk en inzichtelijk via een dashboard. De systemen zijn schaalbaal van 5kWh-30kWh (voor huishoudelijk gebruik) tot 2MWh voor de industrie en agrarische bedrijven. Geen uitdaging te groot Zonnepanelen zijn een veel gebruikte bron om bedrijven van energie te voorzien. Dit zal de komende jaren nog meer toenemen. Ymif Engineering ontwikkeld en produceert de Hardware en Software om de PV installaties te besturen. Daarnaast zal het gebruik en de opslag van energie ook toenemen. Ymif Engineering is sinds 2015 gespecialiseerd in Energy Storage Systemen en daaruit voortkomend de Home Energie Management Systems (HEMS), waarmee de opgewekte energie opgeslagen kan worden. Met onze kennis en ervaring zorgen wij voor een optimale samenwerking tussen de PV installatie en het energie opslag systeem....

Ymif Engineering ontwikkeld slimme energie opslagcontainer (Lithium Ion)

Augustus 2015 – Door de toename van lokale opwekking stijgt ook de vraag naar slimme opslagsystemen.Ymif Engineering heeft ingespeeld op deze vraag en de elektronica van een slimme Lithium Ion batterijcontainer ontwikkeld.Via een app krijgt de gebruiker direct inzicht in de status van de batterijcontainer en door de internetkoppeling met de actuele energieprijzen wordt er op de juiste momenten in de energie gehandeld (zowel inkoop als verkoop). Deze container wordt interessant bij lokale opwekking boven 100 kWh.Ymif Engineering heeft de elektronica ontwikkeld voor de aansturing van de batterij en de communicatie binnen het totale systeem. De eerste systemen zijn inmiddels succesvol in gebruik genomen. VerdienmodellenVolgens Esger Schouten (Esger Energy Management) zijn er door het systeem vier verschillende verdienmodellen. Door deze modellen te stapelen en te combineren met een goed IT-platform (in dit geval Jules Energy) ontstaat de kortste terugverdientijd. Ten eerste kan de klant zijn eigen bedrijf van energie voorzien door de energie te bufferen. Ten tweede worden extra inkomsten gegenereerd door te handelen op de energiemarkt. Het systeem koopt automatisch stroom in als het tarief laag is. Pas bij hoge tarieven wordt teruggeleverd aan het net. Ten derde is het ook mogelijk om een vergoeding te krijgen voor het opvangen van piekbelasting op het energienet. Ten vierde is het ook mogelijk om de opgewekte stroom te koppelen aan een aantal particuliere gebruikers die er voor kiezen om stroom uit deze specifieke installatie te kopen (of als de accu leeg is uit een Nederlandse windmolen of zonnepark).Jules Energy geeft aan dat bedrijven op deze manier tot twee keer meer verdienen aan de overproductie en een terugverdientijd van 7 tot 8...

Protocol conversie en monitoring van batterij energie opslag systeem door Ymif Engineering

Een aantal weken geleden vond de opening plaats van de eerste Huawei FusionSolar Utiliteitschaal Batterij project in de Benelux, bij het bedrijf Fluwel in Petten. Een project waarbij een Battery Energy Storage System (BESS) met een capaciteit van 2MWh is geïnstalleerd in een situatie met zonne- en windenergie. Ymif Engineering is nauw betrokken geweest bij dit project als specialist op het gebied van protocol conversie en monitoring. Batterij voor netcongestiemanagement, onbalans handel en FCR Het 2MWh batterijsysteem slaat zonne- en windenergie op en wordt gebruikt voor netcongestiemanagement, onbalans handel en FCR. Wanneer vraag en aanbod van elektriciteit op het elektriciteitsnet niet in balans zijn, levert de batterij elektriciteit levert of neemt het juist elektriciteit op. Bij een hoge elektriciteitsvraag kan de batterij elektriciteit leveren, terwijl deze bij een lage vraag elektriciteit kan opslaan. De primaire bron voor opslaan is het zonne- en windpark, maar opslaan uit het elektriciteitsnet is ook mogelijk. De plaatsing van dit systeem is de start van een grootschalige uitrol van de Huawei batterij energie opslag systemen. Dergelijke batterijoplossingen zijn beschikbaar voor ontwikkelaars en klanten en kunnen op maat gemaakt worden. Er is een 200 kWh 400 V oplossing ontwikkeld voor zowel particuliere als industriële toepassingen, schaalbaar tot 1 MWh. De 2 MWh 800 V oplossing, zoals toegepast bij het project Land van Fluwel, kan oneindig opschalen. Protocol conversie Bij de installatie van het batterijsysteem is protocolconversie toegepast om de communicatie tussen de bestaande systemen van het zonne- en windpark en het nieuwe batterijsysteem mogelijk te maken. Protocolconversie draagt bij aan de interoperabiliteit en efficiëntie van complexe systemen. Ymif Engineering heeft dit succesvol uitgevoerd voor dit...
Ymif Engineering ontwikkelt Lithium Ion Battery Pack voor radarsysteem Squire

Ymif Engineering ontwikkelt Lithium Ion Battery Pack voor radarsysteem Squire

Technologiebedrijf Thales heeft een radar ontwikkeld die kleinere drones herkent tussen rondvliegende vogels. Het radarsysteem, genaamd Squire, is onder meer bedoeld om vliegvelden en kritische gebouwen te beschermen tegen kwaadwillende drones. Ymif Engineering heeft voor het radarsysteem een Lithium Ion Battery pack ontwikkeld. Nauwkeurige waarneming met laag vermogen De Squire is een grondradar met een extreem laag vermogen die bewegende vrachtwagens tot een afstand van 48 km kan waarnemen. Thales ziet in deze nieuwe functionaliteit van de Squire een interessant toepassingsgebied. Drones worden al gesignaleerd bij locaties die goed beschermd moeten worden zoals vliegvelden, kerncentrales en zelfs het Witte Huis. Op dat soort locaties wil je tijdig zo’n drone waarnemen en eventuele tegenmaatregelen treffen. De radar zorgt voor die waarneming en kan ook live de coördinaten van de drone doorgeven aan een eventuele droneverdelger. De Squire kan kleinere drones tot op zo’n 4 km afstand herkennen. Voor het beveiligen van Schiphol zouden er bij de in gebruik zijnde startbaan twee installaties nodig zijn: één voor het luchtruim van de landende toestellen en één voor de opstijgende. Neemt de luchthaven een andere startbaan in gebruik dan volstaat het verplaatsen van de beide Squire radars, zo gemakkelijk is het. Flexibele en betrouwbare energievoorziening Het radarsysteem moet op verschillende plekken inzetbaar zijn en gemakkelijk verplaatst kunnen worden. Het moet daarom compact en licht zijn. Daarnaast moet de energievoorziening zeer betrouwbaar zijn. Dit betekent dat er rekening gehouden wordt met verschillende weersomstandigheden zoals extreme temperaturen in een woestijn of poolgebied. Op basis van deze eisen en kenmerken heeft Ymif Engineering een Lithium Ion Battery pack ontwikkeld voor de Squire. NFC technologie voor het...