Ymif Engineering ontwikkelt elektronica voor ’’Slim laden in de praktijk’

                  In februari 2023 is een laadplein voor elektrische fietsen en auto’s in gebruik genomen in Belfeld. Bij het laadplein is plaats voor 12 e-bikes en 2 auto’s, die direct met zonne-energie opgeladen kunnen worden. Op het dak zijn 24 zonnepanelen geplaatst. De bestemming van de opgewekte energie wordt door een intelligente besturing vastgesteld. Hierbij wordt op een dynamische wijze ingespeeld op de vraag vanuit aangesloten energieverbruikers. Energieverbruik en Energie opslag Wanneer er geen e-bikes of elektrische auto’s zijn aangesloten wordt de opgewekte energie gebruikt door elektrotechnische verbruikers in de hub zoals verlichting, besturing, camera e.d. De overgebleven energie wordt in accu’s opgeslagen. Indien de accu’s vol zijn wordt de overtollige energie opgeslagen in een virtuele hub via een back-up verbinding. Wanneer er wel e-bikes of elektrische auto’s aangesloten zijn worden deze direct opgeladen met de opgewekte energie. Indien de accu’s uit de installatie uitgeput raken omdat de energie gebruikers meer energie nodig hebben dan de 24 accu’s kunnen leveren, worden de accu’s beschermd door het intelligente besturingssysteem. Energie om de gebruikers op te laden komt dan uit de virtuele hub. Virtuele hub en back-up systeem De installatie is aangesloten op een virtuele hub. Er kan zowel energie geleverd worden vanuit de installatie aan de virtuele hub, als ook energie genomen worden. Op deze virtuele hub zijn meerdere duurzame bronnen zoals windenergie aangesloten waardoor ook in de wintermaanden met minder zon, toch energie geleverd kan worden aan de gebruikers. Ook heeft de installatie een back-up verbinding met het elektriciteitsnetwerk. Pilot “Slim laden in de praktijk” Het laadplein is onderdeel van het...

Ymif Engineering installeerd Off-grid Home / Solar Units in Kenia

Op 09 februari jl. reisde Ymif Engineering af naar Nairobi, Kenia om een begin te maken aan de installatie van de Off-grid Home / Solar Units. Deze Off-grid Home / Solar Units worden geïnstalleerd in woningen van de lokale bevolking in Kenia. Op het dak van de woning wordt een zonnepaneel geplaatst die in verbinding staat met de in de woning geplaatste unit. De unit bestaat uit een bedieningspaneel en een accu die door middel van zonne-energie opgeladen wordt. Het bedieningspaneel geeft de mogelijkheid tot het beluisteren van radio, aansluiten/opladen van diverse apparatuur en het bedienen van de aangesloten lampen (die eveneens door Ymif zijn ontwikkeld en geproduceerd). De bewoners kunnen energie credits (via hun mobiele telefoon) opwaarderen waarna ze een toegangscode ontvangen. Na het intoetsen van deze code op het bedieningspaneel kunnen ze gebruik maken van de Home...

Onderzoek & Ontwikkeling: Pulsvisserij zonder kabel (PZK)

Mei 2016 – In de huidige Pulsvis-systemen, zowel voor Garnalen als voor Tong/ Schol, zijn een aantal zaken nadelig te noemen: Complexiteit en grootte van de installatie Kwetsbaarheid van de E-kabel en aansluiting op boomkor Potentiële (over-)gevoeligheid van onbedoelde soorten voor de elektrische pulsen   Project PZK systeemHet hier te ontwikkelen PZK systeem tracht op alle 3 de punten structurele verbetering aan te brengen. Dit wordt bereikt door de totale pulsvis installatie te integreren in de boomkor of vleugel.Primair groot voordeel is dat de E-kabel (en bijbehorende lierinstallatie) niet meer hoeft, waardoor een belangrijke stap wordt gezet voor de eerste 2 bovenstaande punten. Dit vergt uiteraard een stringente besparing op de hoeveelheid pulsenergie welke nu wordt gebruikt.Deze energie, welke voor Pulsvissen op tong en schol momenteel ca. 500 Wt/meter boomkor is en voor garnaal ca. 100 Wt/meter boomkor, dient (in beide gevallen) met een factor 10 – 20 naar beneden te worden gebracht om PZK mogelijk te maken. Voordeel is dat het derde nadelige punt hiermee tegelijkertijd zeer sterk wordt gereduceerd. Om een dergelijke besparing op Energie te realiseren zijn een aantal stappen noodzakelijk: Andere Pulsstrategie invoeren met ‘nieuwe pulsvormen’ De efficiency van het Pulsveld optimaliseren middels het vernieuwen van het elektrode-ontwerp Binnen deze fase van het PZK-project hebben we allereerst het garnalen systeem onder de loep genomen vanwege de ‘al’ structureel lagere energie niveaus. Uitwerking Verkorting van de elektrode lengteBij de bestaande garnalen puls-systemen is de elektrode ca. 1,5 m. Door deze elektrode in ons ontwerp in te korten tot ca. 40- 50 cm realiseren we gelijk een energie reductie met een factor 3.Tegelijkertijd zijn we overgestapt van...